Napęd indeksujący działa na tej samej zasadzie co stół obrotowy. Różnica polega na tym, że zarówno oscylator, jak i napęd indeksera mają wał wyjściowy, a nie dysk lub pierścień indeksujący. Kompaktowy i minimalistyczny kształt sprawia, że ​​jednostki można łatwo zastosować w konstrukcji. Możliwość dowolnej orientacji ułatwia projektowanie maszyny. Oscylator ma takie same wymiary jak napęd indeksujący, ale jest wyposażony w inną krzywkę napędową, która przekształca ruch obrotowy w ruch oscylacyjny wyjściowy z zaprojektowanym dla danego mechanizmu przyspieszaniem i zwalnianiem. Określone przerwy ruchu można zrealizować krzywką. Przy minimalnej masie i bezwładności możliwy jest szybki ruch maszyny. Znaczenie tego produktu polega na tym, że wejście napędu jest w równym stopniu dopasowane do wyjścia po przeciwnej stronie urządzenia, przy zmianach wzorców stacji od jednego do ośmiu lub w przypadku kątów przemieszczenia wyjścia oscylatora. Jest to alternatywa dla ortogonalnych maszyn i napędów. Stosując podwójne płaskie profile krzywkowe w połączeniu z dodatkowymi rolkami, uzyskuje się pracę przerywaną i oscylacyjną. Stanowią tanią alternatywę dla stołów obrotowych, gdzie nie jest wymagana większa precyzja.

Przekładnie indeksująco-oscylacyjne o osiach ortogonalnej IT/OT

Napęd indeksujący działa na tej samej zasadzie co stół obrotowy. Różnica polega na tym, że zarówno oscylator, jak i napęd indeksujący mają wał wyjściowy, a nie dysk lub pierścień indeksujący. Kompaktowy i minimalistyczny kształt sprawia, że ​​jednostki można łatwo zastosować, umieszczając je w różnych orientacjach w ramach wymagań konstrukcyjnych maszyny. Oscylator ma takie same wymiary jak napęd indeksujący, ale jest wyposażony w inną krzywkę napędową, która przekształca stałe obroty wejściową w oscylacyjny ruch wyjściowy z zaprojektowanym dla mechanizmu przyspieszaniem i zwalnianiem. Czas oraz kąt oscylacji realizowany jest poprzez odpowiednio zaprojektowaną krzywkę i mechanizm zdawczy. Przy minimalnej masie i bezwładności mechanizmu możliwy jest osiąganie szybkich ruchów maszyny