Ilość podziałów: od 2 do 24 / ruch ciągły

Parametry dokładnościowe

Promień krzywki: 87.5 mm
Powtarzalność: ± 0.015 mm
Obciążenie osiowe: 18500 N

Obciążenie

Obciążenie promieniowe: 17000 N
Moment statyczny: 580 Nm

Elementy do pobrania